Vodstvo društva

Upravni odbor
Saša Podgoršek – predsednica
Polona Vičič – tajnica
Alenka Plos – blagajničarka
Mateja Dostal – vodja uredniškega odbora zbirke zbornikov Inter Alia
Nataša Gajšt – urednica Novičk SDUTSJ
Šarolta Godnič Vičič – urednica znanstvene revije Scripta Manent
Nives Lenassi – vodja programskega odbora 2. mednarodne konference SDUTSJ 2020

Pridruženi člani in članice UO (posvetovalni organ)
Maja Budeč
Slavica Čepon
Lars Felgner
Mojca Jarc
Violeta Jurkovič
Brigita Kacjan
Vita Kilar
Darja Mertelj
Polona Svetlin Gvardjančič
Vida Zorko