Tipologija nalog pri poučevanju/učenju TSJ FU UL, 24. januar 2019 Izvajalka: doc. dr. Darja Mertelj. Učitelji tujega strokovnega jezika se srečujemo z izzivi pisanja učbenikov in drugih študijskih gradiv. Januarska delavnica je naslovila te izzive s postavitvijo teoretskih temeljev in nadgradnjo s praktičnimi primeri. Tu je nekaj vtisov zadovoljnih udeleženk: “Odlično pripravljena delavnica, z natančno izdelanim kažipotom in ponazoritvenimi primeri. Delo je potekalo v prijetnem in dinamičnem skupinskem vzdušju, kjer je vsakdo lahko našel možnost za razmislek o učnih gradivih in o svojem prispevku za učinkovito delo v razredu. Delavnica je ponudila tudi dobro premišljena izhodišča za pripravo še ustreznejših tipov nalog za delo v razredu.” “Hvala Darji, da sem lahko prevetrila svoj “know-how” o tipologiji nalog, ki sem ga nadgradila s skrbno pripravljenimi sodobnimi spoznanji stroke in svojimi izkušnjami.” “Darja nam je s svojo izjemno dobro pripravo in razlago ter s pozitivno energijo osvetlila številne teoretske in praktične vidike pisanja učbeniškega gradiva.” “Delavnica mi je prinesla osvežitev in nadgradnjo znanja ter izjemno plodno in zanimivo debato ob predstavljenih iztočnicah in analizi učbenikov. ” “Darja Mertelj nas je seznanila s pomembnimi pristopi pri poučevanju tujega strokovnega jezika, ki pa so uporabni tudi pri poučevanju (jezikov) na splošno in bi morali biti sestavni del vseh (jezikovnih) didaktik. Na privlačen način nam je predstavila ključne teorije in jih ponazorila tudi v praksi na praktičnih primerih.”