Vljudno vabljeni k registraciji na zaključno konferenco projekta Trails, ki bo v petek, 19. 3. 2021, z začetkom ob 10. in zaključkom ob 13. uri. Program dogodka boste prejeli po registraciji.

Preberi več …

Povezava za registracijo: https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/v4/s/0cc8z7

V okviru Erasmus+ projekta TRAILs (2018–2021) je od 22. do 26. 2. 2021 potekala pilotna izvedba izobraževanja za študente in učitelje tujega jezika stroke (TJS). Zimsko šolo (v online izvedbi) je zasnovalo osem projektnih partnerjev na podlagi rezultatov analize potreb učiteljev TJS, izbire oz. priredbe primerne taksonomije učnih izidov ter primerov dobre prakse. Za sodelovanje je bilo izbranih 33 udeležencev iz Hrvaške, Francije, Italije, Nemčije, Poljske, Slovenije, Španije in Velike Britanije. Interaktivna predavanja in delo v skupinah so pokrivala naslednje teme: analiza potreb učencev TJS, načrtovanje kurikula in učnega načrta, disciplinarni konteksti in strokovni besedilni žanri, pristopi in tehnike poučevanja TJS (tudi na opravilih osredinjeno učenje, problemsko zasnovano in projektno učenje), presojanje in snovanje gradiv za pouk TJS, ocenjevanje, mehke veščine, korpusi za potrebe učitelja/raziskovalca TJS, snovanje raziskav TJS in izdelovanje konkretnih učnih priprav za pouk TJS.

V projektni skupini so izr. prof. dr. Violeta Jurkovič s FPP UL, lekt. dr. Mateja Dostal z EF UL ter doc. dr. Darja Mertelj in lekt. dr. Saša Podgoršek s FF UL.