Marko Stabej: Jezikovna Slovenija (Jezik. Ljudje. Država. Stroka)

V sklopu ciklusa javnih predavanj Govori FF je 3. 4. 2019 predaval prof. dr. Marko Stabej. Predavanje je začel z omembo portala Jezikovna Slovenija, ki “pregledno in jedrnato predstavlja različne razpoložljive informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji in s tem povezuje ustanove in posameznike, za katere so obravnavana vprašanja relevantna.” (Vir). Na portalu je informacij o tujem jeziku stroke (TJS) zelo malo, TJS najdemo npr. ob navedbi ciljev Nacionalnega programa jezikovne politike 2014–2018, kot enega izmed treh poglavitnih kratkoročnih ciljev: “ohranitev statusa slovenščine kot uradnega in učnega jezika visokega šolstva, razvijanje sporazumevalne zmožnosti v strokovnem jeziku in izboljšanje položaja slovenščine kot jezika znanosti. To so najpomembnejše kratkoročne naloge slovenske jezikovne politike na področju visokega šolstva in znanosti” (Vir). Strokovni jezik ni natančneje opredeljen, lahko zajema slovenščino kot strokovni jezik, in, upamo, da tudi tuje jezike stroke.

 Foto: Saša Podgoršek

Navdihujoče predavanje pred polno predavalnico je spodbudilo poslušalke in poslušalce k razmisleku in razpravi o barvito naslikani jezikovni pokrajini Slovenije. V tej pokrajini je TJS skrit za devetimi gorami in devetimi vodami. Bomo učiteljice in učitelji TJS, ki nudimo “jezikovne storitve”, znali pokazati pot do tja?

Povzetek predavanja z uradne strani Govorov FF
Predavanje bo skica sodobne slovenske jezikovne in jezikoslovne situacije, ki je vpeta med dediščino enojezičnosti in večjezično realnostjo. Položaj slovenščine se je z zgodbo Evropske unije po eni strani utrdil, po drugi strani pa je daleč od enoumne samoumevnosti. Slovenska država kot najpomembnejša nosilka jezikovne politike le počasi sprejema polno in raznovrstno jezikovno odgovornost. Jezikoslovni opis slovenščine v zadnjih dveh desetletjih vse bolj temelji na preverljivih korpusnih podatkih; vsaj del jezikoslovne stroke se je zavezal načelu uporabnosti svoje dejavnosti in sodelovanju z govorci in govorkami slovenščine.
Vir: http://www.ff.uni-lj.si/100letFF/zapisi/ciklus-javnih-predavanj-govori-ff