Vloge in naloge učiteljev TJS

2015

Čepon, Slavica, Stojković, Nadežda, Nikčević-Batričević, Aleksandra. (2015). Reversing the perspective: how can English for specific purposes inform ELT – and a note on the position of ESP lecturers. In Nejković, Valentina (ed.), Synergies of language learning. Niš: Faculty of Electronic Engineering, University of Niš.

Dostal, Mateja (2015). Vloga učitelja pri razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku: Primer simulacije poslovnih sestankov: doktorska disertacija. Maribor: M. Dostal.

Dostal, Mateja (2015). Gradnja govornega učnega korpusa simulacij poslovnih sestankov za raziskavo o vlogi učitelja pri razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku. V Jurkovič, Violeta (ur.), Čepon, Slavica (ur.), Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (str. 193–223). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.

2013

Jarc, Mojca in Zorko, Vida. (2013). Razvoj potrebe po učenju tujih strokovnih jezikov in vloga učitelja pri oblikovanju tujejezikovno kompetentnega diplomanta. Teorija in praksa, 50(2), 412–442.