Raziskave žanrov tujega jezika stroke

2018

Orthaber, Sara (2018). Aggressive humour as a means of voicing customer dissatisfaction and creating in-group identity. Journal of pragmatics, 1–12.

2017

Orthaber, Sara (2017). ´Thank you in advance´: Slovenian request emails and responses. Scripta manent : revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, 11(2), 54–75.

2016

Orthaber, Sara, Marquez-Reiter, Rosina (2016). When routine calls for information become interpersonally sensitive. Pragmatics and society, 7(4), 638–663.

Orthaber, Sara (2016). Nutzung von sozialen Netzwerken im Fremdsprachenunterricht : Wortschatzerweiterung und -vertiefung mit Instagram. V GAJŠT, Nataša (ur.), PLOS, Alenka (ur.), VIČIČ, Polona (ur.), Zbornik prispevkov = Proceedings, 9. mednarodna konferenca Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami, Maribor, 22.-23. september 2016 (str. 192–199). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.

2015

Orthaber, Sara, Márquez-Reiter, Rosina in Kádár, Dániel. (2015). Customers’ responses to corporate social media marketing strategies. In Elizabeth Christopher (ur.), International Management and Intercultural Communication, 1. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Orthaber, Sara in Márquez-Reiter, Rosina. (2015). ‘Thanks for Nothing’: Impoliteness in Service Calls. In Sükriye Ruhi & Askan Yesim (ed.), Exploring (Im)politeness in Specialized and General Corpora: Converging Methodologies and Analytic Procedures. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

2012

Jarc, Mojca in Godnič Vičič, Šarolta. (2012). The long and winding road to international academic recognition: The case of Slovene social sciences authors. V Sonja Starc (ur.), Akademski jeziki v času globalizacije (pp. 229–241). Knjižnica Annales Ludus. Koper: Univerzitetna založba Annales.