Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku TJS

2019

2018

Čepon, Slavica (2018). Using Snapchat: A new way to learn English vocabulary? Didactica Slovenica, 33(3/4),123–135.

2015

Podgoršek, Saša (2015). Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku tujega jezika stroke. V Jurkovič, Violeta (ur.), Čepon, Slavica (ur.), Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (str. 85–119 ). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.

2013

Čepon, Slavica (2013). Effective use of the media: video in the foreign language classroom. Medijska istraživanja, 19(1), 83–104.