Reviewers

Acknowledgement to Reviewers
The professional contribution and quality review work of our reviewers has made Inter Alia possible. The Editors gratefully acknowledge the assistance of the following people, who have reviewed the contributions in the proceedings in series Inter Alia. All contributions were subjected to double-blind peer-review.

Ana Bocanegra-Valle
Metka Brkan
Slavko Cvetek
Dubravka Celinšek
Neva Čebron
Slavica Čepon
Danica Čerče
Nadja Dobnik
Melita Djurić
Nataša Gajšt
Dragana Gak
Tatjana Glušac
Šarolta Godnič Vičič
Nina Granda
Nataša Hirci
Mojca M. Hočevar
Gašper Ilc
Zorka Jakoš
Mojca Jarc
Saša Jazbec
Peter John
Violeta Jurković
Vita Kilar
Ljubica Kordić
Bernarda Kosel
Katja Krope
Sara Laviosa
Nives Lenassi
Barbara Majcenovič Kline
Sanda Marjanović
Darja Mertelj
Viktorija Osolnik Kunc
Sandro Paolucci
Mateja Petrovič
Nataša Pirih Svetina
Katja Plemenitaš
Alenka Plos
Jelena Pralas
Mojca Schlamberger Brezar
Ljudmila Sinkovič
Saša Sirk
Polonca Svetlin-Gvardjančič
Mojca Šauperl
Sonja Trampuš
Alenka Tratnik
Polona Vičič
Alenka Vrbinc
Marjeta Vrbinc
Mihaela Zavašnik
Katarina Zavišin
Vida Zorko