Vabilo k oddaji prispevkov za revijo Scripta Manent na temo Prevajalstvo in tuji jeziki stroke

Čeprav imata prevajalstvo in tuji jeziki stroke skupne tematike, raziskovalno polje in metode raziskovanja, pa so povezave med obema vedama neraziskane. Znanstveno in tehniško prevajanje različnih področij, npr. pravnega, tehničnega, finančnega idr., je prav posebej tesno povezano z jeziki stroke. Znanstvene in tehniške prevajalce na eni ter uporabnike tujih jezikov stroke na drugi strani družijo nekatere skupne prakse: uporaba istih terminoloških in leksikoloških virov, udejanjanje jezikovnih politik  in razvijanje podobnih zmožnosti. V naslednji tematski številki revije Scripta Manent želimo osvetliti odnos med jeziki stroke in prevajalstvom z raziskavami tematik, ki so obema področjema skupne. Pričakujemo prispevke z jasno opredeljenimi teoretičnimi izhodišči in rezultati, ki so relevantni za pedagoško prakso.

Gostujoča urednica: Inna Kozlova Mikurova, Avtonomna univerza v Barceloni, Španija

Pomembni podatki in datumi
Avtorje prosimo, da pri pripravi prispevkov sledijo navodilom za avtorje na spletni strani revije: http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/about/submissions#authorGuidelines

Sprejemamo prispevke v angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini ali slovenščini, praviloma v jeziku, ki ga prispevek obravnava. Pričakovana dolžina prispevkov je 8000 besed.

Rok za oddajo prispevkov: 26. 5. 2019

Več informacij na spletni strani revije: http://www.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/index.html.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko vedno obrnete na uredništvo na naslovu scripta.manent@sdutsj.edus.si.