Coursebooks, glossaries, materials

 • Course books, glossaries, and materials of former and current members of the Slovene Association of LSP Teachers, listed alphabetically by lead author. 

   

 • Silva Bratož and Natalie de Bondt: English for Business and Management, CD

  Year of publication: 2007

  Publisher: Fakulteta za menedžment, Koper

  ISBN: 961-6486-86-1

  Number of pages: 137

    

 • Silva Bratož and Natalie de Bondt: Guide to Business Correspondence

  Year of publication; 2005

  Publisher: 2005, Fakulteta za menedžment, Koper

   

 • Silva Bratož, Natalie de Bondt, Dubravka Celinšek and Igor Rižnar: English for Managers

  Publisher: Fakulteta za menedžment, Koper

  Year of publication: 2006 

   

 • Metka Brkan: Slovensko-angleški konfekcijski slovar – Slovene-English Garment Dictionary

  Year of publication: 2008 

  Publisher: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

  ISBN: 978-961-248-059-2

  Number of pages: 112

    

 • Metka Brkan: Angleško-slovenski slovar konfekcijske tehnologije

  Year of publication; 2001

  Publisher: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

  ISBN: 86-435-0421-1

  Number of pages: XV, 90

    

 • Metka Brkan: Angleško-slovenski prometni slovar

  Year of publication; 2006

  Publisher: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

  ISBN: 86-435-0817-9

  Number of pages: XIV, 112

 • Metka Brkan: English for Students of Civil Engineering

  Publisher: Fakulteta za gradbeništvo, Maribor

  ISBN: 978-961-248-177-3

  Number of pages: 63

   

 • Marijana Budeč Staničić and Vida Zorko: English 1 for Sociology Students

  ISBN: 978-961-235-399-5

  Publisher: Fakulteta za družbene vede

  Number of pages: 108

    

 • Marijana Budeč Staničić and Vida Zorko: English 2 for Sociology Students

  ISBN: 978-961-235-400-8

  Publisher: Fakulteta za družbene vede

  Number of pages: 130

   

 • Nuša Bulatović-Kansky and Mojca Jarc: Angleščina za politologe in kulturologe

  Year of publication: 2001, reprint: 2005

  ISBN: 961-235-178-3

  Publisher: Založba FDV

  Number of pages: 178

   

 • Dubravka Celinšek: Introduction to English for Business and Management

  Year of publication: 2013

  Publisher: UP Fakulteta za management

  ISBN: 978-961-266-136-6

  Number of pages: 331

   

 • Dubravka Celinšek: Student’s Guide to Problem-based Learning

  Publisher: Fakulteta za management, Koper

  Number of pages: 36

  ISBN: 961-6486-34-9

   

 • Dubravka Celinšek: Student’s Guide to Problem-based Learning: Selected samples and exercises

  Year of publication: 2004

  Publisher: Fakulteta za management, Koper

  Number of pages: 16 

  ISBN: 961-6486-35-7

   

 • Danica Čerče and Mateja Dostal: English for Business and Economics 2 UPEŠ

  Year of publication: 2008

  Publisher: Ekonomska fakulteta, Ljubljana

  ISBN: 978-961-240-145-0

  Number of pages: 208

   

   

 • Manica Danko and Mihaela Zavašnik Arčnik: English in Public Administration

  Year of publication: 2009

  Publisher: Fakulteta za upravo UL

  ISBN: 978-961-262-021-9

  Number of pages: 158

   

 • Melita Djurić: Police Language Explorer

  Year of publication: 1998

  Publisher: Fakulteta za varnostne vede

  ISBN: 961-6230-11-5

  Number of pages: 158

   

 • Melita Djurić: Academic English for Police and Security Contexts

  Publisher: Fakulteta za varnostne vede

  Year of publication: 2001

  ISBN: 961-6230-25-5

  Number of pages: 132

   

 • Jelena Djordjevič, Klavdija Hrenko Podergajs and Nada Puklavec: Nemščina za študente FERI: gradivo za izobraževanje

  Year of publication: 1999

  Publisher: Andragoški zavod, Maribor

  Number of pages: 70

    

 • Nadja Dobnik and Dominique Frin: La langue de l’enterprise

  Year of publication: 1996, reprinting: 2000

  Publisher: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

    

 • Nadja Dobnik: Tuji strokovni jezik poslovni francoski jezik

  Year of publication; 2005

  ISBN: 961-240-055-5

  Publisher: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

  Number of pages: 84

   

 • Nadja Dobnik and Nives Lenassi: Affari in italiano, Corso di italiano commerciale

  Year of publication: 2002

  ISBN:  961-6430-28-9

  Publisher: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

  Number of pages: 226                          

    

 • Mateja Dostal, Alenka Umek and Danica Čerče: English for Economic and Business Studies 2

  Year of publication: 2012

  Publisher: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

  ISBN: 978-961-240-242-6

  Number of pages: 229

   

    

 • Šarolta Godnič Vičič: The Problem-Based Learning Project: Handbook for students

  ISBN: 961-6469-09-6

  Publisher: UP Turistica – Visoka šola za turizem

  Number of pages: 39

   

 • Šarolta Godnič Vičič: Exploring English for Tourism

  ISBN: 961-6469-08-8

  Publisher: UP Turistica – Visoka šola za turizem

  Number of pages: 66

   

 • Klavdija Hrenko Podergajs and Andrea Kostanjevec: Jezik stroke in evropska dimenzija: nemški jezik – študijsko gradivo za tradicionalni študij na programu Poslovni asistent

  Year of publication: 2006

  Publisher: Doba, Maribor

  Number of pages: 61

   

 • Klavdija Hrenko Podergajs and Andrea Kostanjevec: Jezik stroke in evropska dimezija: nemški jezik – študijsko gradivo za študij na daljavo na programu Poslovni asistent

  Year of publication: 2006

  Publisher: Doba, Maribor

  Number of pages: 64

   

 • Klavdija Hrenko Podergajs and Andrea Kostanjevec: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog: nemški jezik – študijsko gradivo za tradicionalni študij na programu Poslovni asistent

  Year of publication: 2006

  Publisher: Doba, Maribor

  Number of pages: 127

   

 • Klavdija Hrenko Podergajs and Andrea Kostanjevec: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog: nemški jezik – študijsko gradivo za študij na daljavo na programu Poslovni asistent

  Year of publication: 2006

  Izdajatelj: Doba, Maribor

  Number of pages: 66

   

 • Mojca Jarc, Nina, Gorenc and Nuša Bulatovcić-Kansky: Angleščina 1: za študente mednarodnih odnosov in evropskih študijah –  English 1: for students of international relations and of European studies, (Knjižna zbirka Maklen)

  Publisher: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

  Year of publication: 2008

  ISBN: 978-961-235-335-3

  Number of pages: 184

   

 • Violeta Jurković (ed): Guide to Problem Based Learning: PBL within the context of ESP

  Year of publication: 2005

  Publisher: SDUTSJ

  Number of pages: 78

  ISBN: 961-91069-1-1


   

 • Violeta Jurković and Rick Harsch: Routes to Traffic English

  Year of publication: 1999

  Publisher: Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

  Number of pages: 140

   

 • Ženja Kansky-Rožman, Alenka Umek and Mateja Dostal: English for Economic and Business Studies 1

  Year of publication: 2012

  Publisher: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

  ISBN: 978-961-240-225-9

  Number of pages: 207

   

    

 • Bernarda Kosel: The Product is You

  Year of publication: 2006, 3rd edition

  Publisher: Fakulteta za strojništvo v Ljubljani

  ISBN: 961-6238-24-8

  Number of pages: 206

   

 • Andrea Kostanjevec in Klavdija Hrenko Podergajs: Poslovni tuji jezik 1: nemški jezik– višješolski učbenik

  Year of publication: 2007

  Publisher: Doba Epis, Maribor

  ISBN 978-961-6084-59-8

  Number of pages: 79

 • Alenka Kukovec: Angleško-slovenski letalski slovar

  Year of publication: 1994

  Publisher: Republiška uprava za zraèno plovbo, Ljubljana, 1994

  ISBN: 961-90163-0-0

  Number of pages: 218

   

 • Alenka Kukovec: Aviation English – Flying

  Year of publication: 2001

  Publisher: Select CO d.o.o., Ljubljana

  ISBN: 961-90967-0-3

  Number of pages: 238

   

 • Alenka Kukovec: Letalska frazeologija (How do you read(me))

  Year of publication: 2001

  Publisher: Select CO, d.o.o., Ljubljana

  ISBN: 961-6403-47-8

  Number of pages:  447

   

 • Nives Lenassi and Sandro Paolucci: Argomenti d’italiano commerciale

  Year of publication: 2000

  ISBN: 961-6343-48-3

  Publisher:  Ekonomska fakulteta v Ljubljani

  Number of pages:  276

   

 • Darja Mazi – Leskovar: Connecting Contexts English and the Media – An introduction

  Year of publication: 2006, reprinting: 2006

  Publisher: Založba FERI

  ISBN: 86- 435-0781-4

  Number of pages: 143

   

 • Barbara Luštek Preskar: English for Specific Purposes – Graphic Arts

  Year of publication: 2011

  Publisher: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

  ISBN: 978–961–6045–87–2

  Number of pages: 132

   

   

 • Matjaž Martič, Ženja Kansky Rožman and Alenka Umek: Business English 1

  Year of publication: 2012

  Publisher: Ekonomska fakulteta v Ljubljani   

  ISBN: 978-961-240-224-2

  Number of pages: 178

   

   

 • Vekoslav Potočnik and Alenka Umek: Terminološki slovar trženja

  Year of publication: 2004

  Publisher: GV Založba, Ljubljana

  ISBN: 86-7061-330-1

  Number of pages: 412

   

 • Urška Sešek and Simona Duška Zabukovec: English for Theologians

  Year of publication: 2010

  Publisher: Teološka fakulteta, Ljubljana

  ISBN: 978-961-92694-6-6

  Number of pages: 241

   

 • Group of authors: Writing Professional English: A practical Handbook for Scientific and Technical Writers in Chemistry-related Disciplines

  Year of publication: 2004  

  Number of pages: 100

   

 • Alenka Umek and Donald F. Reindl: English for Business and Economics 2 VPŠ

  Year of publication: 2009

  Publisher: Ekonomska fakulteta, Ljubljana

  ISBN: 978-961-240-172-6

  Number of pages: 204

   

 • Nada Vukadinović: Mining and Tunnelling: English for Geotechnology and Mining

  Year of publication: 2002

  Publisher: Naravoslovnotehniška fakulteta, UL

  ISBN: 961-6047-21-3

  Number of pages: 84

   

 • Nada Vukadinović: Describing Chemical Experiments

  Year of publication: 2003

  Number of pages: 49

   

 • Nada Vukadinović: LBM: English for Laboratory Biomedicine Students

  Year of publication: 2007

  Number of pages: 58

   

 • Nada Vukadinović: Health & Safety at Work

  Year of publication: 2004

  Number of pages: 75

   

 • Vida Zorko: Angleščina 1 za študente sociologije

  ISBN: 978- 961-235-285-1

  Publisher: Fakulteta za družbene vede

  Number of pages: 85


   

 • Vida Zorko: Angleščina 2 za študente sociologije

  ISBN: 978- 961-235-286-8

  Publisher: Fakulteta za družbene vede

  Number of pages:  67

   

 • Tanja Županek and Sabina Mulej: English for Students of Textile Engineering

  Publisher: Fakulteta za strojništvo, Maribor

  ISBN:  978-961-248-009-07

  Number of pages: 51

 • Tanja Županek and Sabina Mulej: Nemški jezik za strojnike

  Publisher: Fakulteta za strojništvo, Maribor

  ISBN: 978-961-248-218-3

  Number of pages: 74