Prva mednarodna konferenca SDUTSJ z naslovom Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja je potekala v Rimskih termah  od 18. do 20. maja 2017.

 

O konferenci
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, ki ima v Sloveniji izjemno pomembno vlogo v razvoju poučevanja tujih jezikov stroke, je 2017 praznovalo 20. obletnico obstoja. V duhu naraščajoče internacionalizacije je bil cilj konference utrditi sodelovanje z obstoječimi partnerji ter ustvariti nove povezave s širšo mednarodno skupnostjo raziskovalcev in učiteljev. S konferenco smo želeli raziskovalcem in učiteljem tujih strokovnih jezikov ponuditi priložnost za izmenjavo svojih raznolikih raziskovalnih ter pedagoških rezultatov, izkušenj in mnenj.

Program konference

         

Knjiga povzetkov

Fotografije s konference
izbor petdesetih fotografij
še več fotografij

Glavni govorci

Simon Borg se s področjem tujih jezikov ukvarja že skoraj 30 let, tako kot učitelj, predmetni didaktik, izvajalec usposabljanj za učitelje in predavatelj kot tudi raziskovalec in svetovalec v vrsti raznolikih mednarodnih okolij. Mednarodna skupnost ga najbolje pozna kot enega vodilnih raziskovalcev na področju izobraževanja učiteljev, posebno stališč, strokovnega razvoja in raziskovanja učiteljev. Poglobljeno se ukvarja tudi z metodologijo raziskovanja na področju poučevanja in razvojem raziskovalnih spretnosti med učitelji. Po petnajstletni karieri na Univerzi v Leedsu (Velika Britanija), kjer je bil visokošolski učitelj za področje poučevanja tujih jezikov, se danes v polni meri posveča svetovanju na področju poučevanja angleščine pri načrtovanju, vzpostavljanju in ocenjevanju programov za strokovno usposabljanje učiteljev. Ostaja aktiven tudi v visokošolski sferi in ima status gostujočega profesorja na Univerzi v Leedsu in Visoki šoli v Bergnu (Norveška). Je član uredniških odborov nekaterih vodilnih revij s področja poučevanja tujih jezikov.

Maggie Charles je visokošolska učiteljica angleščine za študijske namene na jezikovnem centru Univerze v Oxfordu (Velika Britanija), kjer se ukvarja predvsem z načrtovanjem in izvajanjem predmetov akademskega pisanja. Kot visokošolska učiteljica in vabljena predavateljica je delovala v Veliki Britaniji in tudi drugih državah, na primer Avstraliji, Grčiji, Italiji, Švici in na Švedskem. Njen raziskovalni interes je usmerjen predvsem v analizo akademskega diskurza ter uporabo besedilnih korpusov in podatkovno učenje v poučevanju angleščine za študijske namene. Več si lahko preberete na blogu, ki ga piše za založbo Oxford University Press (OUP): https://oupeltglobalblog.com/2016/04/29/using-corpora-for-eap-writing-development/. Med njenimi najbolj znanimi publikacijami so Introducing English for Academic Purposes (Routledge, 2015, v soavtorstvu z Diane Pecorari), Corpora, Grammar and Discourse (Benjamins, 2015, v souredništvu z Nicholasom Groomom in s Suganthijem Johnom) in Academic Writing: At the Interface of Corpus and Discourse (Continuum, 2009, v souredništvu z Diane Pecorari and s Susan Hunston). Kot svetovalka in soavtorica je sodelovala pri nastanku slovarjev Oxford Learner’s Dictionary of Academic English (OUP, 2014) in Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OUP, 2010).

Claus Gnutzmann je zaslužni profesor na področju angleškega jezika in uporabnega jezikoslovja na Univerzi v Braunschweigu (Nemčija). Pred tem je delal na podobnih delovnih mestih na dveh drugih nemških univerzah, v Paderbornu in Hannovru. Iz modernega angleškega jezika je magistriral v Londonu, pridobil pa je dva doktorska naziva, in sicer prvega iz fonetike na Univerzi v Kielu (Nemčija) in drugega iz angleškega jezikoslovja na univerzi v Hannovru. Njegov raziskovalni interes je usmerjen v slovnico, tako s stališča jezikoslovja kot poučevanja, jezikovno ozaveščenost, tuje jezike stroke pa tudi fenomen globalizacije angleščine in njeno rabo v razredu. Sodeloval je pri projektu »Publish or Perish in German? Academic Writing and Publishing in English as a Foreign Language.«, ki ga je finančno podprla fundacija Volkswagen. Je eden izmed urednikov revije Fremdsprachen Lehren und Lernen, ki objavlja članke v nemščini, angleščini in občasno v francoščini.

Paolo E. Balboni je avtor več kot 150 esejev in nekaj 25 del s področja poučevanja prvega, drugega, etničnega in tujega jezika. Rojen 1948 v Italiji; osnovna šola v Argentini in Čilu, gimnazija v Bologni; diplomant Univerze v Benetkah; Fulbrightov štipendist v ZDA (2 x). Univerza v Benetkah: raziskovalec (1984 – 1992). Univerza za tujce v Sieni: profesor za področje metodologije IFL; provost, direktor Centra za jezike (1992 – 1995). Univerza v Benetkah: redni profesor za metodologijo poučevanja jezika (od 1995); vodja Oddelka za jezikovne znanosti (2000 – 2002); dekan Fakultete za jezike (2002 – 2005); predsednik Centra za jezike (od 2008); direktor Raziskovalnega centra za poučevanje jezikov (od 2001). Druge institucije: predsednik Nacionalnega združenja učiteljev jezikov, ANILS (1993 – 2001); predsednik Znanstvenega društva raziskovalnega in izobraževalnega jezikoslovja za poučevanje jezikov, Dille (2001 – 2015); predsednik Mednarodnega združenja učiteljev modernih jezikov, FIPLV (od 2016). Direktor dveh revij za uporabno jezikoslovje.

Konferenčne teme

 • raziskave žanrov
 • leksikografija in terminografija
 • medkulturne študije
 • jezikovna politika
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija
 • snovanje učnih načrtov
 • metodologija poučevanja
 • snovanje učnih gradiv
 • ocenjevanje in evalvacija
 • učiteljeve vloge, naloge in kompetence

Programski odbor
Violeta Jurkovič, Slovenija (vodja programskega odbora)
Alexandra Csongor, Madžarska
Alma Čović-Filipović, Bosna in Hercegovina
Ana Bocanegra Valle, Španija
Birgit Phillips, Avstrija
Brigita Kacjan, Slovenija
Catherine Richards, Švica
Danijela Đorović, Srbija
Darija Omrčen, Hrvaška
Darja Mertelj, Slovenija
Denis Cunningham, Avstralija
Heike Juengst, Nemčija
Ines Andrea Busch Lauer, Nemčija
Inna Kozlova, Španija
Jan Čapek, Češka
Jarek Krajka, Poljska
Majda Šavle, Slovenija
Marie-Annick Mattioli, Francija
Marina Tzoannopoulou, Grčija
Mateja Dostal, Slovenija
Moira Kostić Bobanović, Hrvaška
Mojca Jarc, Slovenija
Nives Lenassi, Slovenija
Pedro A. Fuertes Olivera, Španija
Peter Franklin, Nemčija
Rachel Lindner, Nemčija
Sabrina Francesconi, Italija
Sara Laviosa, Italija
Saša Podgoršek, Slovenija
Slavica Čepon, Slovenija
Stefania Maci, Italija
Šarolta Godnič Vičič, Slovenija
Timi Nemeth, Madžarska
Vesna Cigan, Hrvaška

Organizacijski odbor
Saša Podgoršek, Slovenija (vodja organizacijskega odbora)
Alenka Plos, Slovenija
Brigita Kacjan, Slovenija
Darja Mertelj, Slovenija
Majda Šavle, Slovenija
Mateja Dostal, Slovenija
Polonca Svetlin Gvardjančič, Slovenija
Vida Zorko, Slovenija
Violeta Jurkovič, Slovenija
Vita Kilar, Slovenija

Konferenčni e-naslov: sdutsj.conference@sdutsj.edus.si

Pomembni datumi

 • Začetek oddaje povzetkov: 1. september 2016
 • Zaključek oddaje povzetkov: 1. december 2016
 • Obvestilo o sprejetju povzetka: 20. januar 2017
 • Predprijava na konferenco: 20. februar 2017
 • Standardna prijava: 20. marec 2017
 • Pozna prijava (samo za udeležence brez prispevka): 20. april 2017
 • Objava osnutka konferenčnega programa: 31. marec 2017
 • Oddaja prispevkov: 30. september 2017

Objava prispevka

Izbrani prispevki so bili objavljeni v:

 • Scripti Manent, recenzirani znanstveni reviji Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Revija je vključena v naslednje baze podatkov: MLA, Erih+, DOAJ in LLBA.
 • Inter alii, zbirki recenziranih konferenčnih prispevkov, ki jih objavlja Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika. 

ZA FINANAČNO PODPORO SE ZAHVALJUJEMO:

 

ZA PODPORO SE ZAHVALJUJEMO: